Регистриране на компания – сигурният старт на вашия собствен офис

Registration of foundation

Входирането на данните на компания е отговорна мисия, с която се поставят основите на нов правен субект.

Към точно тази практика е нужно да се подходи с особено внимание, и ще бъдат избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, при нейното разширяване или промяна.


Какъв е начина за регистриране на компания?


● Подборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста фин детайл и правилното знание на предимствата и недостатъците на всяка от тях е от определящо важно значение за перспективата на всяка българска фирма. При входирането на данните на търговската фирма трябва да са взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и варианта на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се съставят редица индивидуални документи, сред които са акта за създаване и протокола (имената на тези доста нужни декларации са различни при различни правни форми), заявления по модел и лиценз или разрешение, ако същността на дейността го желае по наредба;
● Ще е нужно да се открие набирателна сметка за учредителния капитал и да се входира нужната от закона част от него;
● Малко преди внасянето на документацията за регистрирането им в Търговския Регистър е нужно да се внесе таксата на държавата;
● Нужните от АВ декларации трябва да бъдат окомплектовани изчерпателно и да са предоставени по нужния канален ред, тъй като при липси, грешки или неточни факти Агенцията по вписванията ще откаже вписването.

При коректно и четливо писане на документацията регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. Точно след регистрацията на фирмата в АВ данните автоматично се препращат към Националната Агенция За Приходите.


Помощ от специалист – тайната към сполуката

Рисковано е да разчитате изцяло на интернет като само един генератор на информация за регистриране на компания, особено при непълно знание на закона.

Независимо циркулиращите в интернет порстранството бланки и формуляри, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат остарели, неверни или непълни. Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и предстоящата му активност.

Ангажирането на експерт за регистрацията на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност. Ще можете да измислите най-удачния вариант за личен избор на правна форма, като добре се информирате с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изготви всички нужни документации и ще се постарае за правилното им вписване в ТР. От вашата личност се изисква high quality replica watches само подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път чрез преснимане или снимка.


Вписването на фирма е комплексна дейност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща дейност, не правете компромиси при изграждането на основите й.

За да разберете още: прехвърляне на фирма