Кратка история на новините

Новините са избор на подбрана информация за настоящи случки, като се представя от печат, електронна медия, интернет или дори от приказка на приказка между коментиращи.

news

Английската дума “news” (новини), е измислена още през четиринадесети век, от употребата на множественото число на думата “new” (нов). Точно преди да бъдат измислени печатните издания в самото начало на 17 век, са се употребявали официалните бюлетини и правителствени постановления.

1-вата документирана употреба на доставна помощ за разпространение на писмени документации, е в Египет, където фараоните използвали доставчици за популяризиране на техните собствени решения на територията на страната ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще разполага с корени в много древната практика на устни съобщения и би могло да е измислена над дадената вече съществуваща инфраструктура.

През Древен Рим обявите в държавата и новинарските бюлетини са направени публично достояние от Юлий Цезар . А те са изписвани върху камък или метал и са поставени на обществени позиции.

В Китай правителството използва бюлетини наречени “типао”, популяризирани между съдебните служители по време на точные копии часов късната династия Хан (2-ри и 3-ти век след Христа). Между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда на ръка на коприна и се е чела от служителите в правителството. Още през 1582 г. по време на късната династия Минг в Пекин са публикувани 1-те лични листовки.

Сега опциите за разпространение на вести са много повече, като най-широкия е през интернет в социалните мрежи или новинаркските медии.