Какво реално би трябвало да знаем за Ел. материалите

Електрическият материал е главно използван за елементите използвани при разработката на абсолютно всеки проект за ел конструкция. Този етап може да е от порядъка от инсталация за вила до голяма фабрика.


В статията ще прегледаме най-честите системи:
Електрически проводник и сглобяване
Електрически проводник е тръбичка, като се локализира в кабел за поддържане или дори връзки за телефони. Проводникът е изготвен от много твърда стомана; много-лека стомана, която се нарича IMC или междинен тръбопровод; EMT или пък тръба за тънки подове и стени е направен от PVC, вид пласмаса или алуминий.
Електрически канал и ел. кабел
Електрическата жица е изградена от сплав, мед или друг метал, която придвижва електричество през електрическа мрежата. Ел. проводикът може бързо да се вкара над земята, през земята, през тръбичка и е гъвкав. Жицата е покрита с кожух в пряка зависимост от употребата. Такив вид кабели се прилагат за инвероти. Може да разгледа на линка инвертор цена.
Верижни прекъсвачи
Прекъсвачите са устройства, и те автоматично прекъсват предаване на електрически ток, да се предвардване от късо съединение или натоварване. Автоматичните прекъсвачи се използват от къщата до най-големите фабрики.
Ел. конектори
Ел. конекторите е част, и тя прави връзка с един кабел с друг. Безсъмнение те могат лесно да са на закрито, на открито, за корозия дори и резистентни на пожар.
Какви точно са най-често използваните у-ва
Кутия за разклоняване
Тези кутии са у-ва, и те се употребяват за свързване на проводници. Разклонителните кутии са предимно от сплав или вид пласмаса.
Електрически канал
Това е проводник, който се използва за пренос на електричество, електрическият проводник е базисният материал за електрическите системи. Предаването на ток от източник към консуматор е осъществимо с подкрепата на ел. канал. Ел. проводници са направени от доста кабели, свързани в едно, а плътната жицита е направена от единична жица, която е или от вид мед или друг метал. Те се ползват в инсталации за окабеляване.
Видове скоби
Скобите са електрически инструменти, които се употребяват за закрепване на електрическите проводите в правилното им състояние.
Електрически батерии
Акумулаторната батерия е самостоятелен, химично самозахранващ инструмент, и той е възможно да създава малко по обем електрическа енергия, където е нужно. В контраст от ежедневното електричество , което изтича към жилището ви благодарение на проводници, които започват в ел. централата , акумулаторната батерия трудно преобразува химически вещества, намиращи се в нея, ел. енергия, стандартно се пуска за различни периоди от дни, 2-3 седмици, няколко месеца или дори години.
Основната идея за пренасяне на захранване не е чак чисто ново; повечето хора винаги са притежавали методи да образуват ток в придвижване. Много от първите човеци са знаели точно как точно да запалят дърва, за да създадат огън, което е съвсем друг метод за производство на енергия ( вид топлина ) от химически вещества (изгарянето отделя ел. енергия, като ползва химическа реакция, която се нарича изгаряне). По времето на революцията (през 18-ти и XIX-ти век) човеците се научили как точно да изгарят въглища, да произвеждат мощност. В luxury replica watches контраст от тях батериите ни дават на момента, преносима ел. енергия; въртите ключа във вашия автомобил и колата запалва много бързо.
Видове батерии
Акумулаторните батерии може да се предлагат в много различни форми, номера, напрежения и капацитет (количество пълен заряд или енергия). Макар че могат да бъдат изработени с разнообразни химични електролити и електроди, реално има само 2 главни вида: първи и вторичен. Първите батерии са обикновени, за еднократна консумация, и те обикновено не могат да се пълнят отново; вторичните електрически батерии е възможно да се зареждат, понякога стотици пъти. Можете да презареждате вторични батерии само като предавате ток през тях в обратна посока, в която задължително изтича (когато се разрежда); често не можете да извършите това с първични батерии.
Много важно е да се каже, че електродите в само една батерия винаги са направени от два много различни м-ла (и така никога няма да забележите 2 едни и същи .