Регистриране на компания – сигурният старт на вашия собствен офис

Registration of foundation

Входирането на данните на компания е отговорна мисия, с която се поставят основите на нов правен субект.

Към точно тази практика е нужно да се подходи с особено внимание, и ще бъдат избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, при нейното разширяване или промяна.


Какъв е начина за регистриране на компания?


● Подборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста фин детайл и правилното знание на предимствата и недостатъците на всяка от тях е от определящо важно значение за перспективата на всяка българска фирма. При входирането на данните на търговската фирма трябва да са взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и варианта на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се съставят редица индивидуални документи, сред които са акта за създаване и протокола (имената на тези доста нужни декларации са различни при различни правни форми), заявления по модел и лиценз или разрешение, ако същността на дейността го желае по наредба;
● Ще е нужно да се открие набирателна сметка за учредителния капитал и да се входира нужната от закона част от него;
● Малко преди внасянето на документацията за регистрирането им в Търговския Регистър е нужно да се внесе таксата на държавата;
● Нужните от АВ декларации трябва да бъдат окомплектовани изчерпателно и да са предоставени по нужния канален ред, тъй като при липси, грешки или неточни факти Агенцията по вписванията ще откаже вписването.

При коректно и четливо писане на документацията регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. Точно след регистрацията на фирмата в АВ данните автоматично се препращат към Националната Агенция За Приходите.


Помощ от специалист – тайната към сполуката

Рисковано е да разчитате изцяло на интернет като само един генератор на информация за регистриране на компания, особено при непълно знание на закона.

Независимо циркулиращите в интернет порстранството бланки и формуляри, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат остарели, неверни или непълни. Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и предстоящата му активност.

Ангажирането на експерт за регистрацията на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност. Ще можете да измислите най-удачния вариант за личен избор на правна форма, като добре се информирате с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изготви всички нужни документации и ще се постарае за правилното им вписване в ТР. От вашата личност се изисква high quality replica watches само подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път чрез преснимане или снимка.


Вписването на фирма е комплексна дейност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща дейност, не правете компромиси при изграждането на основите й.

За да разберете още: прехвърляне на фирма

3 причини да заложите счетоводни услуги, ако сте самоосигуряващо се лице

accounting services

Как да получите време, пари и намалите усилията, благодарение на професионалисти в бранша

В случай, че сте човек, който се самоосигурява, със сигурност неведнъж сте се сблъсквали с дребни или не чак толкова дребни проблеми със счетоводството, които вие не успявате да разрешите самостоятелно.

Съвсем възможно е точно те да са писане на годишна данъчна декларация, пресмятане на осигурителните вноски и изготвяне на нареждания за плащане за тях, подготвяне и подаване на декларации за приходи от наеми и други подобни подобни счетоводни услуги. Вероятно може би дори и да сте попълвали едно от тези неща веднъж, ви е взело немалко ценно време и лишения.

Писането на такъв вид документации е отговорна мисия, и тя е необходима да бъде изготвена правилно, за да не си създавате повече работа впоследствие. Понякога в счетоводните задачи има задачи, които не могат да бъдат решени от непрофесионалист. Поради тази причина най-доброто решение е да заложите на професионални счетоводни услуги. Ето 3 причини защо да го сторите:
Така ще сте сигурни, че документите ви са изрядни

Абсолютно задължително е повечето лицата, които се самоосигуряват да имат трудности с попълване на счетоводни декларации.

Нормите и нормативната уредба се променят всяка следваща година, а вие не е задължително да следите почти всяка тяхна промяна, особено когато това не е във вашия професионален сектор. Ако работите на много на брой позиции на граждански договор, разполагате с мъничък бизнес или имате съвсем друг вид дейност, нуждата от правилни счетоводни услуги със сигурност е огромна.

Спестявате важно време

Нужно ли е да регистрирате фирмата си по ДДС и кога точно? Точно какво може да ви струва точно това и как се извършва процесът на регистриране?
Разполагате ли с време да проучвате това и още други детайли? Най-вероятно – не.


Не е необходимо да търсите по форуми в интернет, да се допитвате до приятели или да прочитате безкрайни уредби, понеже така загубвате време, а и никога няма да сте сигурни, че сте прочели правилната полезна информация. Услугите за счетоводство много бързо и ефикасно ще свършат неприятната работа, свързана с документи и пари, и ще успеете вие да се съсредоточите върху различни неща.

Спестявате си нерви

Писането на документи рядко е приятна активност и най-често е свързана с лоши емоции. Въпросът е защо не си спестите този проблем? Счетоводните дейности много често са нелеки и ако не сте точно специалист, то навика на обикновени операции в тази област със сигурност ви липсва.

И дейност, която би отнела на професионален счетоводител сравнително малко време и трудност, то на вас би отнела многократно повече. А това най-често допринася до до допълнителни нерви и главоболия, които вие можете да си спестите с лекота, ако решите да се доверите на правилни услуги за счетоводство.
В случай, че изберете правилни услуги за счетоводство, си осигурявате сигурност, удобство и изрядност. А парите в тези 3 неща задължително се възвръща многократно и наистина бързо, както почти веднага ще се убедите.

За да разберете още: изчисляване на работна заплата

Абсолютно всичко за развода от опитна правна кантора в Столицата

lawyer

Семейството е главна единица в обществеността и с изникване на неприятности между членовете му стабилността на системата значително се олюлява, а това води след себе си доста проблематични ситуации неминуемо след себе си. При вариант, че предпазването на семейноправните взаимоотношения е невъзможно, разводът е предпочитан вариант. Той би могъл да се изпълни по два начина – по исков ред или по взаимно съгласие.

С разделянето идват по реда си и множество други въпроси с правна тематика, за които значителна част от хората не са вещи, а и не е наложително. В такъв проблем е препоръчително да потърсите съдействието на изпитана адвокатска кантора в столицата, да се информирате с правните опции, с които разполагате. Доверете се на отбор от специалисти и стимулирани юристи с дълъг професионален опит и големи знания в правната дисциплина, за да се сдобиете с качествени съвети от правен характер. В допълнение към това, поради крехкостта на засегнатите взаимоотношения, много хора желаят много бързо разрешаване на делата за развод и това се превръща в главна мисия за всяка една адвокатска кантора в столицата.
Навременното допитване от признато добра правна кантора в София е несъмнено от изключително значение в този случай.

Правните услуги, които ще извлечете, са строго съчетани с личните ви намерения. В случай, че раздялата е по съвместно съгласие, адвокат от една добра адвокатска кантора в столицата ще се погрижи разбиратеслтвото да е по този начин извършено, че да задоволи вашите искания във връзка с исканите в него интереси относно: родителски права, използване на семейно жилищно помещение и фамилно име, както и лични отношения и издръжка.

При раздяла по исков път провинението се разкрива и поради точно този повод задължително се обърнете към адвокатска кантора в столицата, като създадете увереност и перманентно общуване, за да разрешите всеки правен спор, с който може да се сблъскате по време на делото.
Правната кантора ще подходи точно към случаят ви спрямо конкретните обстоятелства, ще направи задълбочен анализ и ще препоръча възможно най-правилните решения измежду потребностите, които бихте могли да предприемете.
Ако личните контакти м/у партньорите са крайно изострени, възползвайте се от процесуалното представителство на адвокатът ви от адвокатската кантора в София за ефикасно заразрешаване на спора.

Уговорете среща с професионален юрист от правна кантора „Тодор Мангъров“, гр. София и се запознайте с абсолютно всички интересуващи ви подробности относно моментното действащо законодателство и актуалните нормативни актове.

Вижте още:  адвокат в софия