Крайната цена на застрахователната полица ви зависи от заобикалящите ви рискове

car insurance
Но как да пресметнем приблизително колко плащаме за премийни вноски
Българският пазар на застраховане все така се развива, при положение даже и в конкретни условия на криза се наблюдава ръст на премийните приходи както при общото, така също и при животозастраховането. Може би също всичко това означава, че финансовото образование на населението в българия е нараснала? Донякъде възможно е и да е така. Факт е също, че много от българите си купуват застраховки при условие, че няма някакъв друг личен избор. Ако наистина карате без текуща Застраховка “гражданска отговорност” примерно, рискувате не само скъпо нарушение, но в действителност и да ви вземат документа за шофиране. А ако наистина можете да накарате някаква банка да ви заеме кредит, може спокойно да си кажете довиждане с плановете си, ако наистина не застраховате заложеният си имот, или физическото здраве и бъдещите си приходи. Хората, които не са принудени от подобна неприятна ситуация обаче много рядко прекрачват прага на застрахователен брокер. Повечето са тези, които през живота си нито веднъж не са си купували застрахователна полица.
Повечето домакинства си мислят, че, като само намират средства да платят битовите си сметки, е лукс да се замислят за допълнителните разходи по застраховане на здравето или дома си. Една от причините да се очакват скъпи премийни вноски е, че те не са на “ти” с действията на застрахователните дружества и вариантите за определяне на цените. Когато подписва договор с вас, главен фактор се явява основен за компанията – риска, които се поема. В някои случаи той може спокойно да е адски висок, че да не имате възможността да си вземете застрахователна полица на каквато и да е крайна цена. Примерно, в случай, че живеете в квартал, заплашен от чести земетресения, replika saat rolex е изключително възможно никой застраховател да не желае да включи къщата ви срещу горепосочената опасност.
От друга страна, ако компанията обмисли, че рискът, обвързан с вашия договор е незначителен, дължимите от вас премийни вноски може да са адски ниски, че да си ги позволите лесно дори и с ограничения си бюджет. Но как застрахователите калкулират риска при различните продукти? Макар че съществуват десетки специфични разлики, налице са някои главни правила, до които се придържат членовете на сектора по света.