Какво би трябвало да научим за камините имащи открито огнище

Вида камини с открито огнищо притежава всичко, което би могло да пожелае човек от едно огнище, което е открито – непосредствен досег със самият огън, истинска топлина, удоволствието да слагаш дървата в огнището, както и да изпечеш нещо на скарата.

Главният недостатък на камината с открито огнище е по-ниският коефициент на полезно действие (около десет-двадесет процента), което ще рече, че практически тя „изразходва дървеният материал”, като топли най-вече близкото пространство. Голямото излъчване на топлина, което отделя, много силно нагрява близо стоящите пред нея предмети. Примерно, докато вашето лице доста се зачервява от прегряване, по гърба ви в този момент имате студени тръпки.

Не бива да се подценява и риска от пожар поради липсата на някаква сигурна преграда между огъня и помещението. Това може да стане поради хвръкване на цепеници които горят, въглени или пък на изхвърчали надалеч искри при т.нар микровзривове на мънички к-ва газообразни. Не трябва да се подценява и риска от запалване на лесно запалими завеси или мебели, когато те се намират в зоната на директно облъчване от горивната камера.

Традиционното изпълнение на този вид камина е с иззидано от огнеупорни тухли. Това решение изобщо не е много лесно за изпълнение, защото за доброто горене на камината, без да пуска пушек в помещението, са решаващи два фактора – добрата тяга на вашият комин и прецизно направеният профил на горивната камера.

Страничните стени са „отворени” към помещението за подсигуряване на значително по-широка зона на отопление, задната стена (в своята горна част) има преден наклон, а над нея нея има специално оформен „зъб”, който спира и връща нагоре идващият през комина студен въздух, от височината на блендата която затваря отвора на огнището пък много зависи дали пушекът ще излиза под нея и ще опушва къщата.

Автомобилните гуми са некачествени за употреба след 6 години

Дали понякога сте чували, че автомобилните гуми имат срок на годност? Със стари гуми на колко г. може да се шофира без опасност за живота? Форумите са пълни с привърженици на мнението, че едва ли не за класните гуми срок на годност няма и за да подкрепят вярването си десетки потребители на форумите дават реални примери за собствените си подвизи докато шофират с гуми от доста време минали прага за пенсиониране.

През хиляда деветстотин седемдесет и трета г. средната продължителност на автомобилна експлоатация на протектора на гума за лека кола е към 40 000 километра. От 70-те години до наши дни живота на протектора е станал по-голям с четири пъти – някои доставчици обещават продължителност на работа на него над 160 000 километра.Бързината за изтъркване на него, все пак, няма никаква връзка с това колко години може, трябва и е обезателно да се използва автомобилната гума.

Истината е, че така както и всичко нещо, с без значение какви смески да е бъркан, с времето каучукът изгубва от своята надеждност под голямото влияние на факторите износване, екстремни температури, светлина, съхранение, начин на експлоатация и време. След като автомобилната гума почне да показва симптоми на износване, тя най-често е причина за различни инциденти – най-вече при високи скорости, когато е подложена на повече изпитания.

За повечето автомобилни гуми – независимо дали са всесезонни, летни или зимни годността и препоръчителния период на автомобилна експлоатация е шест г. спрямо от производствената дата!Питате се защо трябва промяна на гумите с нови след шест години от производството им, дори и да не са използвани? Гумите стават по-стари поради химичния процес “окисляване” – самият кислород влияе над меките части на гумите правейки ги да стават по-трърди и да се превърната в по-крехки. С течение на времето, автомобилна гума подложена на нормално напрягане ще излезе от употреба късайки се точно като един по-стар ластик.

Понеже този процес става натурално с течение на годините няма значение дали автомобилната гума е използвана или може би е пазена като резервна гума.