Category Archives: Отопление

Какво би трябвало да научим за камините имащи открито огнище

Вида камини с открито огнищо притежава всичко, което би могло да пожелае човек от едно огнище, което е открито – непосредствен досег със самият огън, истинска топлина, удоволствието да слагаш дървата в огнището, както и да изпечеш нещо на скарата.

Главният недостатък на камината с открито огнище е по-ниският коефициент на полезно действие (около десет-двадесет процента), което ще рече, че практически тя „изразходва дървеният материал”, като топли най-вече близкото пространство. Голямото излъчване на топлина, което отделя, много силно нагрява близо стоящите пред нея предмети. Примерно, докато вашето лице доста се зачервява от прегряване, по гърба ви в този момент имате студени тръпки.

Не бива да се подценява и риска от пожар поради липсата на някаква сигурна преграда между огъня и помещението. Това може да стане поради хвръкване на цепеници които горят, въглени или пък на изхвърчали надалеч искри при т.нар микровзривове на мънички к-ва газообразни. Не трябва да се подценява и риска от запалване на лесно запалими завеси или мебели, когато те се намират в зоната на директно облъчване от горивната камера.

Традиционното изпълнение на този вид камина е с иззидано от огнеупорни тухли. Това решение изобщо не е много лесно за изпълнение, защото за доброто горене на камината, без да пуска пушек в помещението, са решаващи два фактора – добрата тяга на вашият комин и прецизно направеният профил на горивната камера.

Страничните стени са „отворени” към помещението за подсигуряване на значително по-широка зона на отопление, задната стена (в своята горна част) има преден наклон, а над нея нея има специално оформен „зъб”, който спира и връща нагоре идващият през комина студен въздух, от височината на блендата която затваря отвора на огнището пък много зависи дали пушекът ще излиза под нея и ще опушва къщата.